பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, January 18, 2010

புதுக்கவிதை - 64


குறுங்கவிகள் - 2

விடு
ஆசை விடு
விசனம் இல்லை.

நடு
மரம் நடு
குளிரும் மனம்.

கொடு
தானம் கொடு
குறையும் குற்றம்.

பார்க்க:குறுங்கவிகள்-1/குழலும் யாழும் தேதி :29.10.2009
.

No comments:

Post a Comment