பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, January 25, 2010

உருவக கவிதை - 26எல்லை

எல்லை முடிந்ததும்
திரும்பிவிட்டது
'வள்வள்' என்று
குரைத்த
எங்கள் நாய்.
.

No comments:

Post a Comment