பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, January 25, 2010

இன்றைய சிந்தனை
சான்றோர் அமுதம்எந்த வகையிலான வன்முறையையும், எந்த முறையிலான வெறுப்பையும் தவிருங்கள். ஏனெனில் அது தேசத்தின் அரிய பெயருக்கு ஒரு இழுக்காகும்.
- சுவாமி சிவானந்தர்.

No comments:

Post a Comment