பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, April 2, 2010

புதுக்கவிதை - 86


ஈன்ற வலி

தொலைதூர தேசத்தில்
பெற்ற மகன்.
முதியோர் இல்லத்தில்
பெற்ற வயிறு.
ஈன்ற பொழுதினும்
வலி வேறெது?
.

No comments:

Post a Comment