பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, April 22, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

3. துரோகம்

தமிழில் இருக்கும்
மறக்க முடியாத
ஒரே வார்த்தை.

No comments:

Post a Comment