பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, April 27, 2010

ஈழ ஹைக்கூ- 27

8. நெஞ்சுரம்

வேர்கள் இற்றாலும்
கால் பதிக்க
தோணி ஏறுவது.

No comments:

Post a Comment