பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, April 1, 2010

புதுக்கவிதை - 85


குரோமசோம்


'உங்களுக்கு
ஒன்றும் தெரியாது'
சொல்கிறாள் மகள்.
எப்போதோ
என் தந்தையிடம்
நான் சொன்ன
அதே ஏற்ற இறக்கத்துடன்
சொல்கிறாள்
மகள்.
.

No comments:

Post a Comment