பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, April 25, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

6. ஆசை

ஞானம் தருவார்
புத்தர் என்ற
நம்பிக்கை.

No comments:

Post a Comment