பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, April 20, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

1. மன்னிப்பு

ஈழத் தமிழருக்கு
கிட்டாத
ஒரே வார்த்தை.

No comments:

Post a Comment