பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, April 21, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

2. தம்பி

தமிழகத்திலும்
சொல்லக் கூடாத
வார்த்தை.

No comments:

Post a Comment