பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, July 26, 2010

சிந்தனைக்குகருவூலம்
சொல் தொறுஉம் இற்றுஇதன் பெற்றி என்று அனைத்துஉம்
முற்ற மொழிகுறின் முடிவுஇல ஆதலின்
சொற்றவற்று இயல்ஆன் மற்றைய பிறஉம்
தெற்றுஎன உணர்தல் தெள்ளியோர் திறனே
பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்
வழுஅல கால வகையின்ஆனே.

-பவணந்தி முனிவர்
நன்னூல் (461 -462)

.

2 comments:

முனைவர்.இரா.குணசீலன் said...

எக்காலத்துக்கும் தேவையான மாறாத சிந்தனை!!

வ.மு.முரளி. said...

தங்கள் கருத்துக்கு நன்றி. தங்கள் வலைப்பூவும் அருமை.

Post a Comment