பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, July 30, 2010

புதுக்கவிதை - 106


கிரிக்கெட் அகராதி - 2

கிரிக்கெட் நடுவர்
விளையாட்டின் விதிகளை
நினைவுபடுத்தும்
சுவாரஸ்யமான ஆத்மா.

கிரிக்கெட் தகவல்
வீரர்களின் வாழ்க்கை;
ரசிகர்களை மூலதனமாக்கிய
கவர்ச்சியான வர்த்தகம்.

கிரிக்கெட் பந்து
சுரண்டவென்றே உருவாக்கிய
கோளவடிவ பொருள்;
சுரண்டலின் மூலப்பொருள்.

கிரிக்கெட் வர்ணனை
எப்படி பந்தை அடித்தாலும்
குதூகலமாய் விவரிப்பது;
வாயாடிகளின் தொழில்.

கிரிக்கெட் மைதானம்
புல்லுக்கு அலங்காரம்;
சுற்றிலும் விளம்பரம்;
சந்தையின் மையப்புள்ளி.

கிரிக்கெட் சீருடை
வர்த்தகம் வளர்க்கும்
இலட்சினைகளை சுமக்கும்
வண்ணங்களின் சங்கமம்.

No comments:

Post a Comment