பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, July 31, 2010

புதுக்கவிதை - 107கிரிக்கெட் அகராதி - 3

கிரிக்கெட் மட்டை
வீரர் கையெழுத்துடன்
ஏலம் போவது;
மரங்களுக்காக மரத்தில் செய்வது.

கிரிக்கெட் கவசம்
விளையாட்டுக்கு அழகூட்டுவது;
வியாபாரத்துக்கு மெருகூட்டுவது;
ஏங்க வைத்து வாங்க வைப்பது.

கிரிக்கெட் சாதனை
தொடர்ந்து சொதப்பினாலும்
ஏதாவதொரு போட்டியில்
சோபித்துவிடுவது.

கிரிக்கெட் கோப்பை
போட்டிகளுக்கு இலக்கு;
அடிக்கடி கைமாறும்
உலோகப் பொருள்.

கிரிக்கெட் விதிகள்
தேவைக்கேற்ப அவ்வப்போது
மாற்றப்படும் மென்பொருள்;
ஆட்டத்தை வசீகரமாக்கும் இடுபொருள்.
.

No comments:

Post a Comment