பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, June 4, 2010

புதுக்கவிதை - 99


செம்மொழி மாநாட்டை நோக்கி...4

பத்திரிக்கை செய்திதமிழில் பெயர்ப்பலகை வையுங்கள்:
கோவை மக்களுக்கு
'மேயர்' வேண்டுகோள்.
.

No comments:

Post a Comment