பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, June 12, 2010

வசன கவிதை - 64

செம்மொழி மாநாட்டை நோக்கி...12அது போன வருஷம்...தமிழில் பெயர் வைத்த
திரைப்படங்களுக்கு
கேளிக்கை வரியில் விலக்கு
கிடைத்தது
போன வருஷம்.


தமிழில் பெயர்ப்பலகை வைக்கும்
நிறுவனங்களுக்கு
வணிக வரியில் விலக்கு
கிடைக்குமா
இந்த வருஷம்?
.

No comments:

Post a Comment