பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, May 31, 2010

புதுக்கவிதை - 97
சமூக ஜடம்விளையாட நேரமில்லை
வீட்டிலும் பாடம்;
தண்ணீரில் தடுமாறும்
குழந்தையின் ஓடம்.
விளையாட யாருமில்லை
ஒற்றையாய் அடம்;
புரியாமல் மிரட்டுகிறது
சமூக ஜடம்.


.

No comments:

Post a Comment