பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, May 7, 2010

ஈழ ஹைக்கூ- 27

18. உதயம்

இருண்ட அறைக்குள்
துவாரம் வழியே
வரலாம் ஒருநாள்.

No comments:

Post a Comment