பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, May 28, 2010

புதுக்கவிதை - 94ஏக்கம்பறக்கின்றன பட்டாம்பூச்சிகள் ;
ஏக்கமாய்ப் பார்க்கின்றன
எல்.கே.ஜி. குழந்தைகள்.
.

No comments:

Post a Comment