பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, May 23, 2010

புதுக்கவிதை - 92


இறைமை - 5


இல்லாதது இல்லையென
மறுப்பதற்கேனும்
இருந்தாக வேண்டும் இறைமை.

No comments:

Post a Comment