பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, May 12, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

23. கட்டுப்பாடு

கூட்டணி பேண
கண்மூடி
வசனம் பேசுவது.

No comments:

Post a Comment