பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, May 29, 2010

புதுக்கவிதை - 95பள்ளிக் குழந்தைகள்
துள்ளும் வயதில்
பொதி சுமக்கும்
புள்ளிமான்கள்.
.

No comments:

Post a Comment