பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, May 14, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

25. தேர்தல்

ஜாதியில் ஜெயித்தது.
இடையில் கள்ள ஓட்டு.
இப்போது காசே கடவுள்.

No comments:

Post a Comment