பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, May 11, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

22. கண்ணியம்

மூதாட்டி
என்றும் பாராமல்
திருப்பி அனுப்புவது.

No comments:

Post a Comment