பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, May 1, 2010

ஈழ ஹைக்கூ- 27

12. ஜனனம்

கையறு நிலையிலும்
முகாம்களில்
சிசுக்களின் சிணுங்கல்.

No comments:

Post a Comment