பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, May 30, 2010

புதுக்கவிதை - 96


அழுகையின் அழகுகவிஞனின் சீற்றம்

எழுதுகோலின் அழுகை

பிறந்தது கவிதை.


.

No comments:

Post a Comment