பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, October 31, 2010

புதுக்கவிதை - 133

தீபாவளி - 4

நமுத்துப்போன பட்டாசு
புரியாத கவிதை போல.
எப்போதாவது வெடிக்கலாம்.

திரி விழுந்த பட்டாசு
நன்றாகப் புரியும் கவிதை.
எப்போதும் வெடிக்காது.

புகையும் பட்டாசு
வெடித்தாலும் வெடிக்கலாம்.
வெடிக்காமலும் போகலாம்.
.

No comments:

Post a Comment