பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, October 10, 2010

எண்ணங்கள்


உங்களுக்கும் பிடிக்கும்...


எழுத்தாளர் பா.ராகவன் நடத்தும் தமிழ் பேப்பர் இணையதளத்தில், நண்பர் அரவிந்தன் நீலகண்டன் எழுதிய 'கஜினி முகமதுவும் ராஜராஜ சோழனும்' என்ற சிந்தனைக்குரிய கட்டுரை வெளியாகியுள்ளது. எனக்கு பல ஆச்சர்யங்களை அளித்த கட்டுரை இது; உங்களுக்கும் அளிக்கலாம்..

.

No comments:

Post a Comment