பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, October 14, 2010

புதுக்கவிதை - 125


மரமான மனங்கள்- 5


மரபார வண்டிக்கு
நிழல் தருகிறது
காத்திருக்கும் மரம்.
.

1 comment:

Post a Comment