பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, October 17, 2010

புதுக்கவிதை - 128


மரமான மனங்கள் -8

வேலியில் வளர்ந்த
சுயம்பு வேம்புவை
விலைபேசும் விவசாயி.
.

No comments:

Post a Comment