பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, October 4, 2010

உருவக கவிதை - 63
எட்டாத வாழ்க்கைஎட்டிப் பார்த்தவன் சிக்க,
எட்டிப் பறித்தவன் எவனோ.
எட்டிக்காயாகி விட்டது வாழ்க்கை.
.

No comments:

Post a Comment