பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, October 15, 2010

புதுக்கவிதை - 126


மரமான மனங்கள்- 6


மரத்தை இதுவரை
காப்பாற்றிய பிள்ளையாருக்கும்
ஆப்பு வைத்தது நெடுஞ்சாலை.
.

No comments:

Post a Comment