பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, October 7, 2010

புதுக்கவிதை - 122


மரமான மனங்கள் - 2

வெட்டப்பட்ட இடத்தில் கசியும்
பிசினிலும் உதவுகிறது
மொட்டை மரம்.

.

No comments:

Post a Comment