பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, November 1, 2010

எண்ணங்கள்


உங்களுக்கும் பிடிக்கும்...


'தமிழ் பேப்பர்' இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ள -நண்பர் அரவிந்தன் நீலகண்டனின் தீபாவளி- விடுதலையின் ஒளிநாள் கட்டுரை அருமை.
அதன் சுட்டி இங்கு உங்களுக்காக.

.

No comments:

Post a Comment