பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, November 2, 2010

புதுக்கவிதை - 134


தீபாவளி - 5


ஒலிமாசு, வளிமாசு தவிர்க்க
பட்டாசு வெடிக்காதீர்.
கூறுவது-
ஊழல் மாசு அரசாங்கம்.

No comments:

Post a Comment