பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, December 31, 2010

வசன கவிதை - 84
...
.
.
2010 ஆண்டே வாழி!

விக்கி லீக்சுக்கு இடம் கிடைத்துவிட்டது
ஆங்கிலப் பேரகாதியில்.
நீரா ராடியா தொலைபேசி பேச்சுக்களுக்கும்
கிடைத்துவிட்டது இடம்
இந்திய அரசியலில்.

ரகசியங்களை வெளியிடும் பரபரப்புக்காக
வரும் ஆண்டுகளின் உலகம்
இந்த ஆண்டை எப்போதும் நினைத்திருக்கும்.
அடுத்தவர்களின் அந்தரங்கத்தில்
நுழைந்து சேட்டை செய்தவர்களின்
அந்தரங்கமும் சந்திக்கு வந்தது
2010 ன் உபயம்.

ஒருவருக்கு மட்டுமே தெரிவது ரகசியம்
என்ற இலக்கணம் அடிபடலாம் இனி.
ஒருவருக்குத் தெரிந்த எதுவும் ரகசியமல்ல;
எல்லோருக்கும் தெரியாததும் ரகசியமல்ல;
உலகிற்கு நன்மை அளிக்காத எதுவும் ரகசியமல்ல.

2010 க்கு நன்றி.
பலவீனமானவர்களின் சட்டையை உரித்து
பலமென்று கொக்கரித்த வல்லரசிற்கு
பாடம் புகட்டிய 2010 க்கு நன்றி.

'காந்தி' வேடதாரிகளுக்கு சவுக்கடி கொடுத்த
'ஜி' வானவில் ஊழலுக்கும்
ராச கைங்கர்யம் செய்த தரகிக்கும்
வித்திட்ட 2010 க்கு நன்றி.

அதிகார மமதைக்கு குட்டு வைத்த
2010 ஆண்டே வாழி!
வரும் ஆண்டிலேனும்
மக்கள் வாழட்டும்!
.

No comments:

Post a Comment