பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, January 28, 2011

எண்ணங்கள்உங்களுக்கும் பிடிக்கும்...


எழுத்தாளர் திரு. ஜெயமோகன் தனது இணையதளத்தில் எழுதியுள்ள 'மீனவர் படுகொலை' குறித்த கட்டுரை, நமது அரசின் அக்கறையின்மையையும், நாட்டின் அவல நிலையையும் வெளிப்படுத்துகிறது. மக்களுக்கு விழிப்புணர்வூட்டுவது எழுத்தாளர்களின் கடமை என்று செயல்படும் ஜெயமோகனின் கட்டுரை நீங்களும் படிக்க வேண்டியது....

.

No comments:

Post a Comment