பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, January 9, 2011

எண்ணங்கள்


உங்களுக்கும் மனம் கனக்கும்...


பத்திரிகையாளர் திரு. பாண்டியராஜன் எழுதிய 'ஒரு தியாகி இனி உருவாக மாட்டான்' என்ற கட்டுரை தினமணி (09.01.2011) நாளிதழில் வெளிவந்துள்ளது. மனதை கனக்கச் செய்த அக்கட்டுரையின் சுட்டி இணைப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது... உங்களுக்காக..

No comments:

Post a Comment