பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, September 28, 2011

புதுக்கவிதை - 144


அபத்தம்


மூக்கு முட்ட சாப்பிடும்
தொழிலாளர்நல ஆய்வாளர்.

ஏக்கத்துடன் இலைஎடுக்கும்
குழந்தைத் தொழிலாளி.

.

No comments:

Post a Comment