பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, June 14, 2016

அன்பர்களுக்கோர் அறிவிப்பு....

உங்களுக்காகக் காத்திருக்கிறது மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய வலைப்பூ..


குழலும் யாழும் வலைப்பூவின் தொடர்ச்சியாக,

 

வேர்ட்பிரஸ் தளத்தில் 

 

மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய வலைப்பூ

 

அன்பர்களின் கவனத்துக்காகக் காத்திருக்கிறது...

 

 அதன் முகவரி:

 

https://writervamumurali.wordpress.com/


இனிமேல் அதில் தொடர்ந்து எனது ஆக்கங்கள் இடம் பெறும். 

 

 

.

No comments:

Post a Comment